Assamblea del CN Minorisa

IMG_20210422_190321.jpg

Dimecres 28 d'abril de 2021

La sala d'actes del Montepio de Conductors va acollir l'assemblea general ordinària del CN Minorisa, una assemblea plàcida per la Junta Directiva de l'entitat que va poder oferir uns resultats òptims pel que fa a l'apartat econòmic i positius en l'aspecte esportiu de competició.

Després de la lectura de l'acta anterior per part de la secretaria, Elisabet Ventura, la presidenta, Montserrat Gomariz, va seguir, dirigint-se als presents, per agrair l'esforç que ha significat per tots la convivència amb la Covid-19, responent a les peticions que des del club s'han fet, en especial el pagament de la quota social. Comenta la gestió dels recursos humans, amb les altes i baixes, totals i parcials, depenent del moment, dels tècnics, per passar a la situació d'ERTE. Agraeix també la comprensió d'Aigües de Manresa per poder disposar dels espais per a entrenament d'acord amb el que marcava el PROCICAT.

Segueix explicant la composició actual del quadre tècnic de cada especialitat, amb l'alta de Georgina Delgado com a preparadora física de l'equip de Natació Artística, així com el canvi de Mònica Palà per Lluïsa Zorrilla. En waterpolo, sota la direcció de Jordi López, s'ha incorporat Kevin Muñoz, que completa amb Angel Peirón el quadre tècnic. També destaca la part de natació de l'equip de triatló que fa Mariano Herranz, essent l'escola per Amand Redondo. Destaca per finalitzar, l'Escola esportiva, clau per l'esdevenir del club.

En l'apartat administratiu destaca l'adquisició del programa informàtic POLIWIN, que permet unificar tots els camps de la gestió. També explica que s'està treballant en els temes d'imatge lligats al canvi de nom de l'entitat, per tornar a anomenar-se CN Manresa. Agraeix la confiança que han donat els sponsors, desataca les subvencions assolides. No s'ha deixat de treballar en res que pogués reportar un ajut.

En l'apartat de les xifres especifica que som 538 socis, 226 Protectors, 4 Numeraris i 308 esportistes. Sense esperar més es passa a presentar les xifres de l'exercici, que recullen uns ingressos de 196.555,90 € i unes despeses de 176,900,90 € amb uns beneficis de 20.655,00 €. S'aproven per unanimitat. Seguidament presenta el pressupost per l'exercici 2020-21, ja en el tram final. Com a ingressos hi ha previst 187.017,45 € i sortides, 167.281,40, amb un resultat favorable de 19.736, 05 €. Resultat que, en cas de omplir-se deixaria molt a prop l'alliberament del deute arrossegat des de fa unes temporades.

Seguidament es passa al darrer punt, el torn obert de paraula, que els presents van aprofitar per a comentar, de manera distesa diversos punts que consideren interessants, entre ells, la possibilitat de fer xerrades sobre dietètica, encara que sigui telemàticament, la possibilitat d'organitzar competicions de waterpolo, sobretot en unes piscines que es diuen Manel Estiarte, l'encert que ha significat la inclusió de la preparadora física per l'equip d'artística, o la manca de roba esportiva. Tots i cadascun d'ells va tenir la resposta oportuna per part de la Junta Directiva.

 

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.