Assemblea General Ordinària del CN Minorisa

Assemblea General Ordinària del CN Minorisa
Assemblea General Ordinària del CN Minorisa
Assemblea General Ordinària del CN Minorisa
Assemblea General Ordinària del CN Minorisa

Amb una trentena d’assistents es celebrà al Casal de les Escodines l’assemblea  general ordinària del CN Minorisa. La reunió comença amb la benvinguda per part de la secretaria, Elisabet Ventura, que donà pas a la presentació dels membres del nou Consell Directiu.

Seguidament, d’acord amb l’ordre del dia, el vicepresident Jordi Serracanta, procedí a explicar el projecte que resulta recolzat en les eleccions a la presidència del club que dividí en aquests punts:

  •       Enllaça entre la historia i el futur. Recollir la herència i patrimoni que representa ser hereus del CN Manresa, amb un prestigi a nivell de ciutat i nacional i lligar-lo amb el present , el CN Minorisa, per encaminar-se potents cap el futur. Potencia el que anomena com espai club. Es vol tornar a ésser un club esportiu de referència, tant en l’àmbit esportiu com en el social. La participació i sentiment de club ens ha d’unir. Destaca que tenim esportistes des de 6 anys fins a més de 80, una riquesa que ens ha d’ajudar en el camí.
  •       Pel que fa als objectius esportius es mostra convençut que s’ha posat fil a l’agulla als dèficits que es tenien fins ara. S’ha posat en marxa la Escola Esportiva, amb 21 nedadors/es. Comenta la dificultat que representava la manca de domini aquàtic basic i la necessitat de modificar el model de la captació esportiva. El segon pas dels futurs esportistes del club ho seran les Escoles Esportives per Especialitats. Cal que es torni a disposar la piràmide , amb més esportistes joves que l’elit, que actualment està invertida.
  •       El punt següent va ser la potenciació del nivell de les seccions. En aquest punt destaca la voluntat del nou consell per incorporar l’esport adaptat a les ja existents de natació, waterpolo, natació artística, triatló i màster, Destaca la incorporació de un coordinador tècnic per secció per a donar forma i criteri a cadascuna d’elles. La voluntat es tornar a possibilitar els èxits esportius de no fa tants anys.
  •       Acaba la seva intervenció amb el tema Social. Explica la importància del que anomena cultura de club, de la que molts dels presents van gaudir i els ajudà a formar-se pel futur. Es clau la participació de les famílies, segueix, la nostra idea de que en el club , l’esport signifiqui una autentica escola de vida, per assolir això es clau que s’involucrin els pares. En aquesta línea es mostra convençut que el club tornarà a ser referent a la Catalunya Central i el país .

 

Ratifica la voluntat de tornar al nom del CN Manresa, entitat que des de l’any 33 ha aportat esportistes que han representat amb èxit arreu del món. Per tal d’aconseguir ho en necessari assolir l’equilibri econòmic,  pel que es fa necessari incorporar noves fonts, entre elles patrocinadors . Així com una ampliació de la làmina d’aigua disponible , sense això, res serà possible. Explica que el conveni entre club, Aigües de Manresa i ajuntament, finalitza el 31 de desembre d’aquest any i que la negociació serà clau pel futur de l’entitat.

Assegura que es serà transparents, propers. Es proposen establir uns canals de comunicació constants, entre junta i socis, entre tècnics i família.

Clou la seva intervenció mostrant la estructura esportiva:

Natació artística              62 esportistes   2 entrenadores

Waterpolo                        95 esportistes   4 entrenadors

Natació                            85 esportistes   3 entrenadors

Triatló                              65 esportistes   2 entrenadors

Màsters                           18 esportistes

Escola Esportiva             21 esportistes.

Seguidament , la presidenta, Montse Gomariz, passa a explicar la situació econòmica posant totes les xifres a disposició dels presents, amb detall , punt per punt procedí a a desglossar el tancament de l’exercici 2018-19 . El resultat fou de 5.719 euros en negatiu. Cal senyalar que el resultat hagués estat molt més negatiu sinó hagués estat per la donació de l’antic president Lluís Làzaro. La qual cosa porta al club a un deute total de 33.597,68 d’euros.

Després del corresponent torn de precs i preguntes es procedí a la votació per l’aprovació de l’estat de comptes, la qual cosa es va aprovar per una amplia majoria.

Davant la situació, la presidenta va continuar la seva exposició presentant a els possibles escenaris pressupostaris. Després de fer ho minuciosament i exposant clarament l’aposta per mantenir la estructura tècnica i fer un club millor, amb aspiracions, del que tots ens sentíssim orgullosos i els esportistes beneficiats, va posar a votació la proposta que incloïa el pagament de la llicencia federativa per part de cada esportista i l’augment de un 5,5% les quotes. La proposta s’acceptà sense cap vot en contra . Amb aquest escenari es preveu tancar l’exercici amb un benefici d’uns  5.500 euros, sempre esperant que les negociacions amb els possibles patrocinadors tinguin una resposta positiva i aquest resultat es pugui millorar i fer net del deute al final del madat.

Sense més temps per necessitats de la sala, es quedà que es penjaria a la web del club l’informe de les seccions esportives i els objectius de la present temporada, així mateix com tots els temes referents als números.