Fundació Jesús Serra

Fundació sense ànim de lucre que recolza les iniciatives esportives i culturals

La Fundació Jesús Serra és una entitat sense ànim de lucre creada en nom i memòria de Jesús Serra Santamans, reconegut empresari, mecenes i fundador del Grup Catalana Occidente, que té com a finalitat recolzar iniciatives de tipus empresarial, docent, musical, esportiu i d’investigació, així com de caràcter social.

La Fundació Jesús Serra ha signat el contingut del “Compromís Empresarial per l’Esport Net”. El referit compromís va ser refrendat per la World Antidoping Agency (WADA) en l’àmbit internacional de la lluita contra el dopatge i l’Agència Estatal Antidopatge (AEA) en l’àmbit de la jurisdicció espanyola.

El nostre club està en contra de qualsevol pràctica esportiva relacionada amb el dopatge

El Club Natació Minorisa manifesta que els esportistes o el seu personal de suport patrocinats confirmaran per escrit que mai ha estat, estan o estaran involucrats en practiques de dopatge. Així mateix, manifesta el seu compromís amb l’esport sense dopatge i respecte del Codi Mundial Antidopatge i que farà tot el possible per assegurar que el campionat de natació Trofeu Fèlix Serra Santamans està lliure de dopatge i se celebra respectant el referit codi.

Grup Catalana Occidente, constituït per Grup Catalana Occidente, S.A. i les seves societats filials i participades, disposa d’un codi ètic que regeix l’actuació de l’organització en el compliment de les seves funcions i en les seves relacions professionals. El referit codi ètic està disponible en les següents pàgines web: www.fundaciojesusserra.org y www.grupocatalanaoccidente.com

 

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.