Reglament de Règim Intern CN Minorisa

Si tens algun dubte o vols saber més sobre el règim intern del club, pots consultar el nostre Reglament de Règim Intern aquí.